Integraal Holistisch, Sjamanistisch Lichaamswerk

Als je een druk leven leidt is het makkelijk te vergeten goed voor jezelf te zorgen. 
Ik ben er om je te helpen je balans tussen lichaam en geest stap voor stap weer terug te vinden.


Als energetisch therapeute breng ik the Force in balans bij u! 


CONTACTEER MIJ

Ik ontvang u, op afspraak, in mijn praktijk in Lot-Beersel

Deontologische Code

Ik ben geen arts, stel geen diagnosen, behandel geen ziektes en schrijf geen voorschriften.  Ik  lever alleen die diensten waarvoor ik opgeleid, gediplomeerd en/of gekwalificeerd ben.  Wanneer ik het gepast of noodzakelijk vind, stuur ik mijn klanten aan om hulp te zoeken bij professionele medische hulpverleners. Als een klant vraagt naar een behandeling die buiten mijn bevoegdheid of de expertise valt, raad ik de klant aan om contact op te nemen met een bevoegd therapeut, arts of specialist.

Wellnesswerkers hebben nooit seksueel contact met hun klanten. Ze respecteren op elk moment de privésfeer, integriteit en individualiteit van hun klanten. 

Geheimhouding en privacy

Equinox Academy houdt persoonlijke informatie over haar klanten geheim. Ze behandelt die informatie als strikt vertrouwelijk. Ze respecteert de privacy van mijn klanten op elk vlak.

Equinox Academy deelt persoonlijke informatie van klanten enkel met derden als ze over de nodige wettelijke basis beschikt én ze op voorhand de uitdrukkelijke toestemming van de klant ingewonnen heeft.

Equinox Academy heeft nooit als doel, financieel voordeel te halen uit het verzamelen, beheren, verwerken of doorgeven van de persoonlijke gegevens van haar klanten.